مفروش ایران توافق آمریکا دونالد ترامپ

مفروش: ایران توافق آمریکا دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سپرده ۲۱ درصد برگشت ، قبح سود اوج ریخت

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها قیمت سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده است و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، و

سپرده ۲۱ درصد برگشت ، قبح سود اوج ریخت

قبح سود اوج ریخت/ سپرده ۲۱ درصد برگشت

عبارات مهم : مرکزی

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک ها قیمت سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده است و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می شود، ولی پرداخت نمی شود، ولی بعضی بانک ها که تا پیش از این به قیمت سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به قیمت های قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب می کنند. شعب در مواردی می گویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود اوج به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد می روند.

به گزارش ایسنا، حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت بندی و تکلیفی بانک مرکزی به بانک ها جهت رعایت دقیق قیمت سود سپرده گذشته هست. در شهریورماه سال گذشته بانک ها موظف شده است اند تا قیمت های متفاوتی که جهت حساب سپرده تخصیص داده شده است می دادند را از بین بردن کرده و تمامی سپرده های تازه با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی شد و از سوی دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت به حساب های مدت دار نیز تا حد زیادی اجرا می شد.

اما بررسی های میدانی از شعب بانک ها در روزهای ابتدایی سال تازه نشان می دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک ها همچنان قیمت های مصوب اجرا می شود، ولی در این بین بعضی از بانک هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا قیمت های بالاتری پرداخت می کردند ولی بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر قیمت های سود اوج را به ویترین خود برگردانده اند به گونه ای که به آسانی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می دهند.

سپرده ۲۱ درصد برگشت ، قبح سود اوج ریخت

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده است بود هر گونه واریزی به حساب مدت دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می شود، اکنون در بانک ها مشاهده می شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می تواند به آسانی به حساب مدت دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.

گفت وگو با بعضی از کارکنان در شعب بانک ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک ها از اهمیت خاص ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام هست، ولی در مواردی بانک ها ناچارند جهت نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها قیمت سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده است و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، و

موضوعی که در این بین مورد توجه واقع شده است است و بعضی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی تخصیص داده شده است دارد و عنوان می کنند که در هر حال هنگامی که مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به خاص جهت مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانک ها در جذب منابع را طلب می کنند.

همچنین یکی از مدیران شعب می گوید بالاتر رفتن سود سپرده از قیمت سود تسهیلات(۱۸ درصد) در وقت انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب ها شد خود هزینه هایی جهت بانکها دارد که در مواردی ترجیح می دهند با اوج بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانک ها شوند.

این در حالی است که در انتهای سال قبل به علت نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در برابر انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک ها به علت کم کردن دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از وقت تعیین شده است یک هفته ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه هایی جهت بانک ها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.

سپرده ۲۱ درصد برگشت ، قبح سود اوج ریخت

با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت قیمت سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، ولی بانک مرکزی مجبور شد تا جهت مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کم شدن قیمت سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها قیمت سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده است و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، و

واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | انتشار | سود بانکی | سود سپرده | بانک مرکزی | سپرده و تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs