مفروش ایران توافق آمریکا دونالد ترامپ

مفروش: ایران توافق آمریکا دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید

برپایه آمارهای ارایه شده است شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی 96- 1395 تا امروز (جمعه) میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید.

میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید

میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید

عبارات مهم : استان یزد

برپایه آمارهای ارایه شده است شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی 96- 1395 تا امروز (جمعه) میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید.

به گزارش ایرنا، ارتفاع کل ریزش های هوا از اول مهر ماه 1395 ( شروع سال آبی ) تا امروز (جمعه، 12 خرداد) به بیش از 222 میلیمتر رسید.

میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید

برپایه گزارش مزبور،این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت( 225 میلیمتر) یک درصد کم کردن و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 226 میلیمتر) 2 درصد کم کردن نشان می دهد.

برپایه این گزارش، حجم بارش در مدت یاد شده است معادل 365 میلیارد و 862 میلیون متر مکعب است.

برپایه آمارهای ارایه شده است شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی 96- 1395 تا امروز (جمعه) میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید.

میزان بارش ها در حوضه های آبریز ششگانه کشور به ترتیب بارش در خلیج فارس و دریای عمان 362 میلیمتر، دریای خزر 311 میلیمتر، دریاچه ارومیه 202 میلیمتر، قره قوم (منطقه سرخس) 179 میلیمتر، فلات مرکزی 155 میلیمتر و مرزی شرق 60 میلیمتر گزارش شده است است.

به گزارش ایرنا، پیشتر شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران گزارش داده بود از ابتدای مهر ماه گذشته تا سوم خرداد ماه امسال استان گیلان با 766 میلی متر، پر بارش ترین و استان یزد با 76 میلیمتر، کم بارش ترین استان های کشور بوده اند.

واژه های کلیدی: استان یزد | دریای خزر | استان گیلان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs